Ngày: Tháng Tám 3, 2019

EVFTA: 90% nguyên liệu đi nhập, dù thuế về 0% doanh nghiệp dệt may vẫn “công cốc”

Vấn đề nguồn cung nguyên liệu ngành dệt may là thách thức không chỉ cho ngành dệt may. Nếu không đảm bảo quy tắc xuất xứ thì hàng hóa Việt Nam không được ưu đãi. Khoảng 90% nguyên phụ liệu của ta đang nhập khẩu từ các nguồn không phải là thành viên của hiệp định và không được ưu đãi cộng gộp trong hiệp định.