Ngày: Tháng Tám 5, 2019

Thừa điện, thiếu đường dây:Độc quyền nhà nước thành độc quyền DN

Chuyên gia năng lượng – TS Ngô Đức Lâm (Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam) thừa nhận, hiện nay đang có sự bùng nổ của đầu tư điện mặt trời, tuy nhiên ở một số khu vực, điện mặt trời công suất lớn lại không thể truyền tải được vì thiếu lưới truyền tải, gây lãng phí điện năng.