Ngày: Tháng Mười 3, 2019

Khoảng 5 triệu người ở Việt Nam phải đào tạo lại cho công nghiệp 4.0

Theo nghiên cứu của McKinsey & Company (một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tư vấn quản lý và chiến lược kinh doanh), cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang tới 216 – 627 tỷ USD cho khu vực ASEAN. Tuy nhiên, việc “bắt kịp” làn sóng công nghiệp 4.0 này là thử thách không nhỏ đối với ASEAN, trong đó có Việt Nam.