Ngày: Tháng Mười 5, 2019

Bí mật nghệ thuật gài bẫy của chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi Alibaba đã lừa được 6.700 khách hàng, thu về khoản tiền 2.500 tỷ đồng. Vị Chủ tịch Nguyễn Thái Luyện cũng đã tuyển dụng được hơn 2.600 nhân viên và lập hơn 20 công ty “con”, chi nhánh khắp nơi. Vậy, nghệ thuật nào khiến Nguyễn Thái Luyện có thể làm được những chuyện phi thường như vậy?