Ngày: Tháng Mười 8, 2019

Ô nhiễm không khí xảy ra khi… người dân đang ngủ?

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường) mới đây đã đưa ra báo cáo về diễn biến chất lượng không khí tại Hà Nội trong khoảng thời gian cuối tháng 9, đầu tháng 10. Đáng chú ý, báo cáo nêu rõ thời gian ghi nhận giá trị PM2.5 ở mức cao chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm, điển hình vào khung 0-6h trong nhiều ngày.