Ngày: Tháng Mười 31, 2019

Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam từ nay đến năm 2045?

Năm 2018, Việt Nam tụt hậu 32 năm so với Hàn Quốc; tụt hậu 36 năm so với Malaysia, tụt hậu 9 năm so với Trung Quốc. Đến năm 2045, nếu các nước giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Việt Nam phải tăng trưởng liên tục 9% thì mới bắt kịp được.

Thương hiệu ẩm thực Việt: Chênh vênh đường phát triển

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Decision Lab Việt Nam, trong năm 2018, món ăn Việt Nam vẫn thống trị thị trường F&B Việt Nam với 81% thị phần. Nhưng sự tiện lợi của các cửa hàng trên đường phố, trong những con hẻm khiến các chuỗi nhà hàng Việt Nam không còn là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng.