Kinh doanh và quản lý

Cách những doanh nhân thành đạt dùng kỹ năng giao tiếp để thu phục người đối diện

Việc cải thiện kỹ năng giao tiếp có thể sẽ mất chút thời gian nhưng đó là một khoản đầu tư rất đáng giá. Khi phát triển và thực hành các kỹ năng này hàng ngày, bạn sẽ xây dựng được các mối quan hệ mạnh mẽ hơn, đạt được kết quả lớn hơn và giành được nhiều ảnh hưởng hơn với doanh nghiệp của mình.