Những cuộc chiến “một mất một còn”

 

Thức ăn nhanh, cà phê chuỗi, cửa hàng bán lẻ cho đến hàng hóa tiêu dùng… đều đã, đang và sẽ đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt để tồn tại. 

Lượt xem 65